onsdag den 12. marts 2014

Sådan styrker du klassefællesskabet vha en klasseblog.

Bloggen brugt som klasse-artefakt

Der er mange fordele ved at bruge klasseblogs i undervisningen. I dette indlæg har vi fokus på det sociale udbytte.


Etiketter på bagterpbb.blogspot.dk
Fællesskabet styrkes, når vi mødes om et fælles tredje. Her er klassebloggen et oplagt objekt at mødes om - en artefakt.
Bloggen har navn efter klassen, og alle elever bidrager med indlæg af forskellig karakter. Elevernes navne tilføjes som etiketter (tags) på indlæggene, hvilket giver hver elev et personligt ejerskab for bloggen, og en oplevelse af, at være en del af klasse-fællesskabet. Trykker man på etiketten med et barns navn, får man også muligheden for samlet at se alle indlæg det pågældende barn har deltaget i. Elevernes navne-etiketter skal naturligvis placeres tydeligt på forsiden af bloggen, som links til deres indlæg, og som et tydeligt tegn på, at de er bidrager. Klassebloggen fungerer hermed som en artefakt - en slags digital projektion af klassen. Man kan også sige, at selve klassen tingsliggøres, og bloggen bliver et håndgribeligt udtryk for klassefællesskabet. 


Bloggen en oplagt artefakt, hvis man vil have eleverne til at kollaborere i undervisningen. Kollaboration (i modsætning til kooperation) er en mulighed for at lære eleverne at samarbejde åbent uden fastlåste, afgrænsede roller. I grupper forhandler de sig løbende frem til, hvordan de får skabt det bedste produkt. Eleverne kan få opgaver, der skal løses i grupper og skrives ind eller embeddes (integreres) i bloggen. (Se fx her hvordan eleverne kan lave gyserfilm eller digitale billedbøger, der kan lægges på bloggen)


VBK 5.0 - Verdens bedste klasse
Når man opretter en blog er den første udfordring at give den et godt navn. Den kan naturligvis opkaldes efter klasselæreren, hvilket dog ikke nødvendigvis giver eleverne det store ejerskab for den. Det er måske heller ikke så opfindsomt, at kalde den f.eks. “4bs blog”, og man vil måske også støde på det problem, at man har ikke lyst til at lave en ny blog, når 4b bliver til 5b.
I stedet kan man benytte lejligheden til, sammen med eleverne, at finde et nyt og særligt navn til klassen såvel som bloggen. I den forbindelse kan man snakke med eleverne om, hvad forskellige navne signalerer? Er navnet langtidsholdbart? Hvad er der særligt ved netop vores klasse, og kan vi finde et navn der udtrykker det? Det kan også give anledning til en samtale med eleverne om, hvad en god klasse er.


Når eleverne begynder at skrive indlæg på bloggen, er det vigtigt at få klare regler om, hvad man skriver, og hvad man ikke skriver. Eleverne skal være klare over, at de potentielt henvender sig til hele verden. Modtagergruppen er ændret, og det har konsekvenser for afsenderen. Det er ligeledes vigtigt at have klare regler for, hvordan man kommenterer på hinandens indlæg. Gennemgå løbende nogle af kommentarerne. Hvilke kommentarer vil man gerne høre? Gør nogen kommentarer en ked af det? Hvordan kan det formuleres anderledes? Hvordan kan man komme med kritik uden at såre nogen?


Bloggingregler på BagterpBB
Der er mange muligheder for god snak om net-etikette, som børnene kan overføre til deres kommunikation på mobiltelefoner, facebook, instagram osv. Har børnene en god omgangsform med hinanden i fritiden, smitter det af på skolen - og omvendt.
Uanset om man bruger sin blog til at åbne sig mod verden, få samarbejdspartnere på andre skoler i ind- eller udland, eller om man bruger den som et internt værktøj, der hovedsageligt henvender sig til klassens elever og evt. forældre, har klassebloggen et stort potentiale for at samle klassen.
Den æstetiske side skal her heller ikke undervurderes. Selv den teknisk uerfarne lærer kan på relativt kort tid oprette en klasseblog i fx blogger med et flot udtryk. Bloggens synliggørelse af elevernes projekter og professionelle udtryk kan virke motiverende på elevernes lyst til at deltage i arbejdet med en fælles skabt artefakt, som alle kan være stolte af.


Et godt fællesskab i klassen kommer ikke af sig selv, og det kommer heller ikke ved at lave en klasseblog. Der skal mange andre ting til som god klasseledelse, et godt skole- hjem-samarbejde, faglige udfordringer til eleverne osv. Dog er bloggen, som vi har beskrevet, et meget konkret værktøj, der giver nye muligheder i undervisningen.
Skal bloggen virkelig gøre en forskel, og skal eleverne have ejerskab for den, er det nødvendigt, at være vedholdende i arbejdet med den. En blog bør ikke være et redskab, man griber fra hylden, og så har man prøvet det. Derimod egner bloggen sig som et redskab, som klassen jævnligt og over lang tid kan bruge i mange forskellige undervisningsforløb.
Gør man det har klassebloggen potentiale til at styrke klassefællesskabet.
Har du selv gjort dig tanker om eller erfaringer med blogging i skolen, vil vi blive glade, hvis du vil kommentere vores indlæg her under.

CLJ & TC

Ingen kommentarer:

Send en kommentar