Blogbuddies - eksempel på et blogsamarbejde

Mangler du ideer til, hvordan et blog-samarbejde skal stykkes sammen? Så lad dig inspirere af samarbejdet mellem to 5. klasser i dansk i Hjørring efteråret 2013. Forløbet varede ca. fem måneder.

NB: Den følgende guide er tænkt som DIDAKTISK guide og inspiration til, hvordan du kan starte et blogsamarbejde mellem to klasser. Har du brug for TEKNISK hjælp, er det ikke her. På denne side har vi lagt eksterne links, der kan guide dig i den proces.

Blogbuddies fra Bagterpskolen og Holmegårdskolen møder hinanden for første gang.


Før du går i gang

I det følgende forløb vil det være en fordel, hvis du har:

 1. Adgang til: smartboard, laptops eller tablets til eleverne (1 pr 4 elever)
 2. Mod på at afprøve programmerne: Blogger, Socrative, Facetime/Skype
 3. En skoleklasse selv - og en aftale med en lærer og en skoleklasse på en anden skole/i en anden by/et andet land!


Du opretter en blog til din klasse. Vi valgte at oprette en gmail-konto til hver elev. (Skriv deres mailadresse og kode ned og gem det - børnene glemmer dem) Det tager tid, men gør arbejdet med bloggen nemmere, når først I er i gang. Alle elever skal tildeles skriveadgang, før de kan skrive på bloggen.

Bloggen kan indrettes på mange måder - både mhp layout og indhold. Vi anbefaler, at bloggen som minimum indeholder tre sider/faneblade: 1: En kort præsentation af, hvem der står bag siden. Hvem skriver på den? Og med hvilket formål? 2: En opremsning af reglerne for at skrive og kommentere på bloggen, 3: Den egentlige nyhedsside, som elever og lærere kan skrive indlæg til. Du kan se vore blogs, hvis du klikker her og her.

Inddel eleverne i grupper af 3-4. Hver gruppe bør have mindst en, der er IT-kyndig. Hver gruppe kobles sammen med en tilsvarende gruppe i venskabsklassen. De er fremover deres blogbuddies.

Papirblogs

Vi ønskede ikke, at teknikken overskyggede det faglige indhold. Derfor valgte vi at introducere eleverne for den (for mange af dem) nye genre blog ved at lave papirblogs. (Vi blev inspireret her og her) Læreren spurgte ind til klassens kendskab til genren, og viste eksempler på blogs på smartboardet. Vi talte om typisk indhold og layout.
Efterfølgende fik børnene udleveret et stykke A4-papir, hvorpå de designede deres egen blog. Vi valgte som tema, at børnene skulle skrive om deres sommerferie. Bloggen skulle personliggøres, så de skulle tænke over opbygning, farvevalg, baggrund mm. De færdige blogs blev ophængt i klassen, så vi kunne tale om forskelle og ligheder indenfor genren.

Vi talte om god “netikette” i klassen. Vi så på gode og dårlige kommentarer på andre blogs.Børnene fik Post-It-notes til at skrive kommentarer på. De klistrede dem fast på hinandens blogs, og kunne svare på kommentarerne ved at skrive nye Post-Its.
Senere blev eleverne præsenteret for klassens blog. Vi gennemgik dens opbygning og talte om reglerne for at skrive på en blog.

Opstart

Som opstart på projektet havde vi aftalt et facetime-møde (man kunne også have brugt Skype). Lærerne koblede deres smartphones til klassens smartboard og ringede hinanden op. Venskabsklassen kunne nu ses på storskærm i klassen. Eleverne havde inden forberedt små præsentationer - nogle lavede fodboldtricks, andre lavede små sanglege og dans. Vi præsenterede kort hovedpunkterne i det forløb, vi skulle i gang med og vinkede farvel. Seancen tog 5-10 minutter.

Præsentation af skolen

Den første opgave blev lavet i grupperne. Da blogging var nyt land for mange elever, kunne man drage fordel af, at gruppen hjalp hinanden med at løse de tekniske vanskeligheder. Hver gruppe skulle vælge et emne omkring skolen, som de gerne ville beskrive (fx frikvarter, biblioteket, vores lærere osv.) De skrev stikord til emnet, inden de åbnede computerne. Opgaven lød:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oplæggene laves i blog-grupperne.

Husk at genlæse reglerne for at skrive på bloggen inden I går i gang.
Spørg undervejs, hvis I er i tvivl om noget.


 1.  Tag et billede med iPaden, som præsenterer det emne, I skal skrive om i gruppen.
 2. Vælg roller i gruppen: En skal skrive på iPaden, en skal have ansvaret for at stikordene bliver brugt, en skal sørge for, at bloggens regler bliver overholdt, og en skal komme med idéer til, hvordan sætningerne skal lyde. Hver af jer skal være de styrende på jeres område, men samtidig er det en fælles opgave at få løst alle opgaver. Så hjælp hinanden, og lyt til hinanden.
 3. Åbn Blogger-app’en på iPaden.
 4. Skriv jeres indlæg
 5. Vedhæft billedet
 6. Vælg etiketterne: “Vores skole” og jeres navne.

Tjek reglerne for at skrive på bloggen igen. Har I husket det hele?
-----------------------------------------------------------------------------------

Eleverne havde herefter en uge til at kommentere på venskabsklassens indlæg.  Hver dag brugte vi fem minutter i starten af en lektion på at læse nogle af kommentarerne på vores blog. Da klasselæreren er administrator på bloggen, får han/hun en mail hver gang, der bliver kommenteret på et indlæg på bloggen, og kan der ved følge med i, hvad der bliver skrevet.

Fordelen ved at bruge etiketter (tags) på indlæggene er, at man hurtigt kan samle en elevs produktioner på et sted. Trykker du fx på etiketten “Martin” vil alle indlæg, Martin har bidraget til, træde frem i en samlet række. Det kan fx hjælpe læreren med at få et hurtigt overblik over et barns produktioner, når han/hun skal beskrives i elevplaner mm.

Præsentation af dem selv

Da alle nu havde gjort sig erfaringer med både den tekniske og indholdsmæssige side af blog-genren, blev den næste opgave en individuel opgave. Opgaven var en hjemmeopgave.

-----------------------------------------------------------------------------------
Du skal nu i gang med at præsentere dig selv på bloggen. Du bestemmer selv, om du vil skrive indlægget på computer, iPad eller smartphone.
Det er en god idé at starte hurtigt på opgaven, så du kan nå at snakke med mig, hvis du har problemer med teknikken.


 1. Genlæs reglerne for at skrive på bloggen
 2. Skriv dit fornavn som overskrift
 3. Skriv om dig selv. Du kan komme ind på forskellige ting. Går du til noget? Det du laver, når du er hjemme. Dine søskende. Kæledyr. Interesser. Eller noget andet spændende.
 4. Indsæt et billede af dig selv.
 5. Tjek dit sprog, tegnsætning osv.
 6. Brug etiketterne “Mig” (husk stort M), og dit navn

Du skal også skrive kommentarer på VBKs blog. Du MÅ kommentere på alles opslag. Du SKAL kommentere på dine blogbuddies’ opslag. Husk at genlæse reglerne for at kommentere på vores egen blog.
-----------------------------------------------------------------------------------

Berettende tekst om selvvalgt emne

Med det tredje produkt, der skulle produceres til bloggen, blev der stillet flere danskfaglige krav. Børnene skulle producere en personlig eller faktuel beretning. (Børnene har tidligere arbejdet med skriftligt genrearbejde efter Trine Mays HAPS-bøger).

Opgaven lød:
-----------------------------------------------------------------------------------
Tiden nærmer sig for dit blogindlæg. Du skal til at overveje, hvad du vil fortælle om. Det kan være en fritidsinteresse, en hobby, en god oplevelse, en spændende bog eller noget helt andet. Du skal tænke på, hvad du tror, er spændende for andre at høre om dit emne.
Senest fem dage før du skal skrive indlægget, skal du have aftalt emnet med Christine.

Før du skriver:

Sådan bygger du dit emne op:

 • Præsentation – Hvem, hvad og måske hvor.
 • Hvorfor har du valgt at skrive om dette emne.
 • Vælg 3-4 overskrifter til afsnittene i dit indlæg.
 • Afrunding

Skriv stikord på HAPS-hjælpearket, (www.haps.gyldendal.dk) så du får tænkt din tekst igennem inden du skriver den på computeren.
Skriv teksten.

Efter du har skrevet:

Tjek:

 • Stavefejl
 • Punktum
 • Store bogstaver
 • Kommaer
 • Afsnit

Husk at følge de almindelige regler for at skrive på bloggen
-----------------------------------------------------------------------------------

Børnene fik hver deres afleveringsdato, således at der kom nye indlæg på bloggen næsten hver dag i løbet af en måned. Som lektie skulle børne læse de nye indlæg og som minimum kommentere på deres blogbuddies indlæg. Der kom mange forskellige indlæg om alt fra fodbold til hundehvalpe, og fra klaverspil til Afghanistans nationalsport.

Fysisk møde

Som afslutning på halvåret arrangerede vi et fysisk møde mellem klasserne. Børnene glædede sig meget til at møde deres buddies i levende live. Hjørring Kommune er så heldig at have et stort, nyt og spændende hovedbibliotek fyldt med små nicher og hjørner.

Vi fik lov at bruge biblioteket efter lukketid til et orienteringsløb i mørke. Quizzen var opbygget af spørgsmål til biblioteket som fx: “Hvad hedder tredje kapitel i bogen Krigerprinsessen af Josefine Ottesen” eller “Under hvilket nr. kan man finde fagbøger om England”. Quizzen var lavet i programmet Socrative (hvis ikke du kender det, bør du prøve det - det er nemt at gå til), så hver gruppe var udstyret med en iPad. Grupperne bestod af to børn fra hver klasse. Der var præmier til de tre hold, der havde flest rigtige svar.

Derefter spiste vi pizza sammen, inden vi gik videre til næste quiz: Et raketræs (igen opbygget i Socrative) med spørgsmål til indlæggene, børnene havde skrevet på bloggene i løbet af efteråret.
Aftenen afsluttede med fri leg, som mange benyttede til at tale med de nye venner og fx lege gemmeleg på det store bibliotek.

Fremtidsplaner

Samarbejdet var meget vellykket. Børnene var meget motiverede for at arbejde med bloggen og lære den anden klasse at kende. Pt. holder vi pause i samarbejdet, da begge klasselærere er på orlov og ved at uddanne sig til pædagogiske IT-vejledere. Planen er at genoptage samarbejdet i efteråret 14. Forløbet er opbygget, så der kommer en glidende overgang i fokus fra teknik/præsentation til mere fagfaglighed. Det er planen, at denne udvikling skal fortsætte i det næste forløb.

Vi håber vores forløb kan inspirere dig, når du selv skal i gang. Vi har været glade for samarbejdet. Børnene har været motiverede og glade for projektet. God fornøjelse i blog-land!

P.S. Så du vores video fra forløbet på startsiden, men vil gerne se billederne i dit eget tempo, kan du trykke her.

Vil du have mere inspiration? Så se her og her, hvordan vi har tænkt os at fortsætte samarbejdet i 6. kl.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar